فروشگاه آنلاین زیورچیhttps://zivarchi.comفروشگاه آنلاین زیورچیfaفروشگاه آنلاین زیورچیhttps://zivarchi.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://zivarchi.com162130فروشگاه آنلاین زیورچیCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 129 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-129-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/129-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-129</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;34 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;14.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول&nbsp;:</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;<span style="color: #d8f3f3;"><strong>آبی کبریتی روشن</strong></span></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی (طرح دخترک بالدار) 153 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-153-(طرح-دخترک-بالدار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/153-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح دخترک بالدار) 153</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-153</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس فلز و بند از جنس (طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;23.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>دخترک بالدار</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;86 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 208 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-208 <img src='./Administrator/files/ProductPic/208-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 208</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-208</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک در رنگ های متنوع</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 460 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-460 <img src='./Administrator/files/ProductPic/460-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 460&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-460&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.07 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی 149 (طرح PALMY) https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-149-(طرح-PALMY) <img src='./Administrator/files/ProductPic/149-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی 149 (طرح PALMY)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-149</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع بند :</span>&nbsp;نخی به شکل ریسمان بافته شده که قسمتی از آن را یک زنجیر فلزی در بر گرفته است .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;37 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سکه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 70 تا 75 سانتیمتر</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک رزین دار 414 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-رزین-دار-414 <img src='./Administrator/files/ProductPic/414-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک رزین دار 414</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-414</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">طرح پلاک :</span> روکش رزینی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی محصول :</span>&nbsp;آبی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 513 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-513 <img src='./Administrator/files/ProductPic/513-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 513</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-513</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال مشکی با بند مشکی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.07 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 271 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-271 <img src='./Administrator/files/ProductPic/271-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 271</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-271</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #0ea390; background-color: #0ea390;">- رنگ سبز</span></p></p><hr/> Wednesday, December 16, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 563 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-563 <img src='./Administrator/files/ProductPic/563-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 563</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-563</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;انار</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد&nbsp;(16 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.64 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 23.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;بنفش</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 126 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-126-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/126-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-126</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;30.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;13.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع</span> :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول</span> :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span>- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span style="color: #004d00;"><strong>سبز سیر</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 121 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-121-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/121-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;<span>ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span><span>&nbsp;SET-121</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<span><strong>35</strong>&nbsp;</span>سانتیمتر تا&nbsp;<strong><span>70</span>&nbsp;</strong>سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;<span>34 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;<span>15.1 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>دست ساز</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;<span>طرح <span>سنگ&nbsp;</span>مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>ترکیب</span><span>صورتی-زرد</span></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 128 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-128-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/128-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-128</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;35.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;15.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول&nbsp;:</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span style="color: #191970;">&nbsp;<strong>آبی نفتی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند النگویی سیمی منجوقی 130 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/130-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">دستبند النگویی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">BRA-130</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">سیمی منجوقی طرح بافت</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">- وزن تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">32.4 گرم</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: #a97c0a;"><strong>ماشی سیر&nbsp;</strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 127 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-127-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/127-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-127</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;14.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول&nbsp;:</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span style="color: #00ace6;">&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; color: #0099cc;"><strong>نیلی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 123 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-123-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/123-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-123</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;34.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;15.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;بنفش</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 564 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-564 <img src='./Administrator/files/ProductPic/564-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 564</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-564</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;نعل</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.67 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی (طرح قلب) 151 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-151-(طرح-قلب) <img src='./Administrator/files/ProductPic/151-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح قلب) 151</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-151</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس لاستیک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;42 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوتاه :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بلند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی (طرح نُت) 152 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-152-(طرح-نت) <img src='./Administrator/files/ProductPic/152-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح نُت) 152</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-152</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس لاستیک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;30.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نت موسیقی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوتاه :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بلند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 567 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-با-پلاک-استیل-567 <img src='./Administrator/files/ProductPic/567-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 567</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-567</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;گل</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;32 عدد&nbsp;(30 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.78 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 24.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;قرمز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 566 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-با-پلاک-استیل-566 <img src='./Administrator/files/ProductPic/566-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 566</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-566</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;تاج</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;30 عدد&nbsp;(28 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.27 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;نارنجی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 565 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-با-پلاک-استیل-565 <img src='./Administrator/files/ProductPic/565-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 565</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-565</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;تاج</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;35 عدد&nbsp;(33 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.37 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;قرمز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 122 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-122-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/122-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-122</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;36.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;16.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح <span>سنگ&nbsp;</span>مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;سیاه</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 124 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-124-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/124-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-124</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;35.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;16.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استخوانی</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 422 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-422 <img src='./Administrator/files/ProductPic/422-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 422</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>BRA-422</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ استوانه ای شکل با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;69 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.85 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست ژوپینگ (طرح پروانه) 297 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-297 <img src='./Administrator/files/ProductPic/297-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح پروانه) 297</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-297</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل (طرح گربه های اشرافی) 347 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-گربه-های-اشرافی)-347 <img src='./Administrator/files/ProductPic/347-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گربه های اشرافی) 347</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-347</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;گربه های اشرافی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل 452 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-مربع)-452 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a452-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 452</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-452</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.87 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل 349 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-349 <img src='./Administrator/files/ProductPic/349-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 349</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-349</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.3 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 318 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-318 <img src='./Administrator/files/ProductPic/318-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 318</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-318</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.42 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, January 19, 2021 نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 340 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قلب-سنگی)-340 <img src='./Administrator/files/ProductPic/340-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 340</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-340</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;7.72 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span> 49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قلب و به رنگ (تقریبا) کاکائویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 رولباسی (طرح شنل) 266 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-(طرح-چنل)-265 <img src='./Administrator/files/ProductPic/266-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی (طرح شَنِل) 266</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-266</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>شَنِل</span>(CHANEL)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;22.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رولباسی :</span>&nbsp;70 سانتیمتر</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل (طرح) بولگاری 489 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح)-بولگاری-489 <img src='./Administrator/files/ProductPic/489-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح) بولگاری 489</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-489</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح بولگاری</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه دایره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ روی حلقه دایره ای :</span> سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند&nbsp;(آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;:</span>&nbsp;4.37 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.29 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 سنجاق سر 818 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سر-818 <img src='./Administrator/files/ProductPic/818-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سر 818</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-818</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.53 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 23, 2020 گوشواره میخی 523 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-523 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a523-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 523</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-523</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.05 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 زنجیر استیل کابلی جعبه ای 710 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-(طرح-آجری)-710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a920-710-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل کابلی جعبه ای 710</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;CHA-710</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کابلی شبیه به ونیزی (Cable Chain)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.08 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, February 6, 2021 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 459 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-459 <img src='./Administrator/files/ProductPic/459-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 459&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-459&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ سیاه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.55 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 390 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-طرح-تاج-390 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a390-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 390</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-390</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span>&nbsp;تاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.3 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 سنجاق سینه فانتزی (طرح گل و قفس) 355 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-(طرح-گل-و-قفس)-355 <img src='./Administrator/files/ProductPic/355-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی (طرح گل و قفس) 355</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-355</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3 (طرح) مروارید سیاه و یک گل 12پَر سیاه ، پرنده ای کوچک در قفس و یک ماهی کوچک طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 458 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/458-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 458&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-458&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ استخوانی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 272 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-272 <img src='./Administrator/files/ProductPic/272-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 272</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-272</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #a7151f; background-color: #a7151f;">- رنگ سرخ</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر (حلقه) نقره 758 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-نقره-758 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a758-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (حلقه) نقره 758</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-758</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس&nbsp;:</span>&nbsp;نقره</p> <p><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی</span> : 4 میلیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عیار :</span>&nbsp;925</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;سایز 7 : 2.89 گرم - سایز 8 : 3.10 گرم&nbsp; (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .</p></p><hr/> Wednesday, March 3, 2021 سنجاق سینه فانتزی 250 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/250-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی 250</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-250</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3 (طرح) مروارید فیروزه ای و یک حلقه با نگین های فیروزه ای ، یک پرنده و یک ماهی کوچک طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست استیل (طرح قلب) 622 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-قلب)-622 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a622-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قلب) 622</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-622</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;3.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.08 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب با نماد چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 546 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-546 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a546-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 546</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-546</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;11.18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.00 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ تقریبی سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 انگشتر استیل (طرح 3 حلقه تودرتو) 199 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-(طرح-3-حلقه-تودرتو) 199 <img src='./Administrator/files/ProductPic/199-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل (طرح 3 حلقه تودرتو) 199</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>RIN-199</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> 3 حلقه تودرتو</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.1 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;3 رنگ&nbsp;<span>طلایی ، نقره ای و رزگلد</span></span></p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 انگشتر ژوپینگ ناخنی 104 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-ناخنی-104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/104-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ ناخنی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-104</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-</span><span style="color: #ff0000;"> وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.1 گرم&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, June 7, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح صلیب) 311 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-صلیب)-311 <img src='./Administrator/files/ProductPic/311-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح صلیب) 311</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-311</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی با صلیبی سیاه رنگ بر روی آن</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 299 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-طرح-تاج-299 <img src='./Administrator/files/ProductPic/299-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 299</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-299</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span> تاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.5 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 457 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-457 <img src='./Administrator/files/ProductPic/457-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;</span>گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 457&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-457&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.51 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره بخیه ای ژوپینگ (طرح قلب) 665 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه-ای-ژوپینگ-(طرح-قلب)-665 <img src='./Administrator/files/ProductPic/665-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای ژوپینگ (طرح قلب) 665</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-665</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;بخیه ای پین دار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 393 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-393 <img src='./Administrator/files/ProductPic/393-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 393&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-393&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span> کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.22 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 سنجاق سر (طرح گندم) 694 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سر-(طرح-گندم)-694 <img src='./Administrator/files/ProductPic/694-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سر (طرح گندم) 694</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-694</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span><span>&nbsp;گندم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;8.59 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 دستبند کراواتی ژوپینگ (طرح پروانه) 277 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-کراواتی-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-277 <img src='./Administrator/files/ProductPic/277-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند کراواتی ژوپینگ (طرح پروانه) 277</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-277</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کراواتی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;4.5 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 473 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-473 <img src='./Administrator/files/ProductPic/473-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 473</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>BRA-473</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;بانو</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;17.30 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی 3 تایی (طرح برف) 338 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-برف)-338 <img src='./Administrator/files/ProductPic/338-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح برف) 338</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-338</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح دانه برف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی با کریستال های شفاف&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.76 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر ژوپینگ ناخنی 103 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-ناخنی-103 <img src='./Administrator/files/ProductPic/103-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span style="color: #000000;">انگشتر ژوپینگ ناخنی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-103</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;2.9 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, November 30, 2020 سنجاق سر (طرح مروارید) 691 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سر-(طرح-مروارید)-691 <img src='./Administrator/files/ProductPic/691-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سر (طرح مروارید) 691</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-691</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- طرح :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.53 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 گردنبند (طرح زنجیر) ژوپینگ 468 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-468 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a468-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند (طرح زنجیر) ژوپینگ 468</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-468</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنجیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;35.48 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 آویز گردنبند استیل 113 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-113 <img src='./Administrator/files/ProductPic/113-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">آویز گردنبند استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;NEC-113</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی : <span style="color: #000000;">13.7 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 269 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-269 <img src='./Administrator/files/ProductPic/269-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 269</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-269</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #e2bb6e; background-color: #e2bb6e;">- رنگ کرم سیر</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 471 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-471 <img src='./Administrator/files/ProductPic/471-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 471</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-471</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;صدف</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;18.67 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 397 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-397 <img src='./Administrator/files/ProductPic/397-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 397&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-397&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 زنجیر کابلی (دیپلمات) 708 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-(طرح-دیپلمات)-708 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a920-708-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>زنجیر کابلی (دیپلمات) 708</span></p> <p><span style="color: #888888;"><span style="color: #ff0000;">- کد</span> :</span>&nbsp;CHA-708</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دیپلمات یا کابلی (Cable Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.55 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;60 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, December 10, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 470 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-470 <img src='./Administrator/files/ProductPic/470-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 470</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-470</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;قاب مربعی طرحدار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;16.13 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 25 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی 3 تایی (طرح برف) 236 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-برف)-236 <img src='./Administrator/files/ProductPic/236-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح دانه برف) 236</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-236</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span><span>&nbsp;</span><span>3 تایی، طرح دانه برف</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;<span>(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال های شفاف&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 زنجیر استیل (طرح طناب) 406 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-406 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a406-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل (طرح طناب) 406</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-406</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;16 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 زنجیر کابلی (دیپلمات) طرح ریز 918 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-کابلی-(دیپلمات)-918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/918-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر کابلی (دیپلمات) طرح ریز 918</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;918</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دیپلمات یا کابلی (Cable Chain)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.80 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, December 9, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 274 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-274 <img src='./Administrator/files/ProductPic/274-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 274</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-274</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال بیرنگ با بند <span style="color: #fb3978; background-color: #fb3978;">صورتی پررنگ</span>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست استیل (طرح) بولگاری 294 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح)-بولگاری-294 <img src='./Administrator/files/ProductPic/294-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح) بولگاری 294</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-294</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح بولگاری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> E لاتین</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند&nbsp;:</span>&nbsp;5.6 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 474 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-474 <img src='./Administrator/files/ProductPic/474-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 474</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-474</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;لاک پشت و اسب دریایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;15.47 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 395 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-395 <img src='./Administrator/files/ProductPic/395-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 395&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-395&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح ستاره) 361 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-ستاره)-361 <img src='./Administrator/files/ProductPic/361-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح ستاره) 361</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-361</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> ستاره (دنباله دار)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.05 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 324 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-324 <img src='./Administrator/files/ProductPic/324-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 324</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-324</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;30.57 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند النگویی سیمی منجوقی 134 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-134 <img src='./Administrator/files/ProductPic/134-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-134</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;28.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span><strong>سبز</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 472 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-472 <img src='./Administrator/files/ProductPic/472-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 472</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-472</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;اسلیمی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;17.96 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;قرمز</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 325 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-325 <img src='./Administrator/files/ProductPic/325-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 325</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-325</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;21.77 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 آویز گردنبند برنجی (طرح خاتون) 118 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-برنجی-118 <img src='./Administrator/files/ProductPic/118-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند (بدون زنجیر)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-118</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;برنجی ، طرح خاتون ، شکل بیضی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 450 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-گندم)-450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a450-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 450</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-450</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span>&nbsp;خوشه گندم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;3.8 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, August 15, 2020 گیره روسری لبنانی (طرح گل) 399 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-(طرح-گل)-399 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a399-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی (طرح گل) 399</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-399</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;لبنانی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.97 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 383 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قلب-سنگی)-383 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a383-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 383</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-383</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span><span>&nbsp;7.15 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قلب و به رنگ (تقریبا) قهوه ای روشن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گیره سر (طرح مروارید) 695 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-(طرح-مروارید)-695 <img src='./Administrator/files/ProductPic/695-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر (طرح مروارید) 695</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-695</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.94 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, February 4, 2021 دستبند چوبیِ کِشی 327 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-327 <img src='./Administrator/files/ProductPic/327-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 327</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-327</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;24.24 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 326 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-326 <img src='./Administrator/files/ProductPic/326-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 326</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-326</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;20.13 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر استیل مارکازیت (طرح سنجاقک) 300 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-سنجاقک)-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/300-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح سنجاقک) 300</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-300</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span>&nbsp;سنجاقک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.3 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, September 22, 2020 آویز گردنبند (طرح شانه و قیچی-سایز بزرگ) 554 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-شانه-و-قیچی)-554 <img src='./Administrator/files/ProductPic/554-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند سایز بزرگ (طرح شانه و قیچی) 554</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-554</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شانه و قیچی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- همراه با زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.66 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 328 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-328 <img src='./Administrator/files/ProductPic/328-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 328</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-328</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;28.88 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست (طرح) مروارید 455 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-455 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a455-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 455</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-455</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند بلندتر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند کوتاهتر :</span>&nbsp;40 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;8.14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;7.67 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی گوشواره :</span>&nbsp;5.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مرواریدها :</span>&nbsp;سفید ، طلایی ، صورتی کمرنگ و نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح بینهایت) 312 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-بینهایت)-312 <img src='./Administrator/files/ProductPic/312-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح بینهایت) 312</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-312</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;13.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل زنجیردار 387 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-زنجیردار-387 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a387-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل زنجیردار 387</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>RIN-387</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> دارای زنجیر و نگین متصل به آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.3 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند لولایی (طرح) کارتیر 714 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-لولادار-(طرح)-کارتیر-714 <img src='./Administrator/files/ProductPic/714-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند&nbsp;لولایی (طرح) کارتیر 714</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-714</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی لولایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نگین دار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;18.15 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- قطر داخلی بزرگتر (تقریبی) :</span> 56 میلیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- قطر داخلی کوچکتر (تقریبی) :</span> 47 میلیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- پهنا (تقریبی) :</span> 6 میلیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, April 6, 2020 گردنبند استیل (طرح اسلیمی) 699 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-اسلیمی)-699 <img src='./Administrator/files/ProductPic/699-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح اسلیمی) 699</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-699</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;اسلیمی مرواریدی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 780 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-780 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a780-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 780</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد</span> <span style="color: #ff0000;">:</span>&nbsp;RIN-780</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال :</span>&nbsp;سیاه</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.70 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</span></p></p><hr/> Monday, April 13, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 416 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-416 <img src='./Administrator/files/ProductPic/416-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 416</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-416</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;41 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;</span>نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 415 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/415-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 415</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-415</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;41 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.4 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;</span>دودی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح قلب) 425 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-قلب)-425 <img src='./Administrator/files/ProductPic/425-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح قلب) 425</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-425</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;1.64 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;15.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 زنجیر استیل (طرح دیپلمات) 709 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-(طرح-دیپلمات)-709 <img src='./Administrator/files/ProductPic/918-709-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل (طرح دیپلمات) 709</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;CHA-709</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دیپلمات یا کابلی (Cable Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.04 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</p> <p><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, December 10, 2020 گل سینه استیل (طرح گشنیز) 357 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-استیل-(طرح-گشنیز)-357 <img src='./Administrator/files/ProductPic/357-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سینه استیل&nbsp;(طرح گشنیز) 357<span>&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;BRO-357</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> گشنیز پوشیده از نگینهای ریز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;3.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 418 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-418 <img src='./Administrator/files/ProductPic/418-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 418</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-418</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;27 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 125 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-125-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/125-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-125</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;29.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;12.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span style="color: #ccffcc;"><strong>سبز کمرنگ</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 420 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-420 <img src='./Administrator/files/ProductPic/420-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 420</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-420</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ استوانه ای شکل با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;77 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست استیل (طرح بیضی) 442 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-بیضی)-442 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a442-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح بیضی) 442</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-442</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;2.25 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.71 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بیضی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گیره روسری لبنانی (طرح گل) 359 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-(طرح-گل)-359 <img src='./Administrator/files/ProductPic/359-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی (طرح گل) 359&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-359</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span> لبنانی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 423 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-423 <img src='./Administrator/files/ProductPic/423-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 423</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>BRA-423</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ چند وجهی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;39 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.74 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر استیل مارکازیت 107 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-107 <img src='./Administrator/files/ProductPic/107-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-107</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل با سنگ های مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.5 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;<span>1 سانتیمتر</span>&nbsp;می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 گوشواره میخی آویزدار 335 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-335 <img src='./Administrator/files/ProductPic/335-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 335</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-335</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- شکل آویز :</span>&nbsp;<span>دایره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.59 گرم</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل (طرح پروانه) 295 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-پروانه)-295 <img src='./Administrator/files/ProductPic/295-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح پروانه) 295</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-295</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;6.7 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی - سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 469 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-469 <img src='./Administrator/files/ProductPic/469-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 469</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-469</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;صدف و پری دریایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;">جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;19 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;17.76 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 417 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-417 <img src='./Administrator/files/ProductPic/417-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 417</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-417</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;40 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند النگویی سیمی منجوقی 135 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-135 <img src='./Administrator/files/ProductPic/135-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-135</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;25.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<strong>مشکی</strong><span><strong><br /></strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی کارتونی (طرح کیتی) 233 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-کارتونی-(طرح-کیتی)-233 <img src='./Administrator/files/ProductPic/233-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی کارتونی (طرح کیتی) 233</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-233</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;2.8 گرم</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 421 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-421 <img src='./Administrator/files/ProductPic/421-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 421</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>BRA-421</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ استوانه ای شکل با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;71 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;8.1 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 زنجیر استیل (طرح طناب) 407 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-407 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a407-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل (طرح طناب) 407</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-407</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 60 سانتیمتر) :</span>&nbsp;12.78 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 75 سانتیمتر) :</span>&nbsp;16.23 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;60 و 75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی-نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 322 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-322 <img src='./Administrator/files/ProductPic/322-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 322</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-322</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;22.21 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گردنبند دو رشته ای (طرح نُت) 410 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-دو-رشته-ای-(طرح-نُت)-410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a410-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند دو رشته ای (طرح نُت) 410</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-410</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نُت موسیقی&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ضد حساسیت :</span> می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.12 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته کوتاهتر :</span>&nbsp;40 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته بلندتر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل 3تکه (طرح گل 4پر) 245 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-3در1-245 <img src='./Administrator/files/ProductPic/245-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 3تکه (طرح گل 4پر) 245</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-245</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :&nbsp;<span style="color: #000000;">3 حلقه که با هم تشکیل یک گل 4پر سفید رنگ را می دهند .</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;8.7 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی با گل 4پر سفید</p></p><hr/> Wednesday, September 23, 2020 دستبند النگویی سیمی منجوقی 136 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-136 <img src='./Administrator/files/ProductPic/136-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-136</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;26 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span><strong>چند رنگ (مطابق تصاویر،در رنگ های گوناگون)</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Thursday, November 26, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 394 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-394 <img src='./Administrator/files/ProductPic/394-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 394&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-394&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 385 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-385 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a385-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 385</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-385</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل های مشبک</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 پابند زنجیری ساده 705 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-زنجیری-ساده-705 <img src='./Administrator/files/ProductPic/705--1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند زنجیری ساده 705</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-705</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنجیری ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 22.5 تا 26.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;12.28 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 449 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-گندم)-449 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a449-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 449</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-449</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span> خوشه گندم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;3.5 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ حدید 419 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-419 <img src='./Administrator/files/ProductPic/419-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 419</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-419</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;27 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;15.2 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند النگویی ژوپینگ 808 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-ژوپینگ-808 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a808-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی ژوپینگ 808</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-808</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی طرح دار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- قطر داخلی :</span> 6 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;4.84 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 19, 2020 دستبند النگویی 3تایی استیل 713 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-ساده-استیل-713 <img src='./Administrator/files/ProductPic/713-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان&nbsp;:</span>&nbsp;دستبند النگویی 3تایی استیل 713</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-713</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی سه تایی ساده</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ ها :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی (سه تایی باهم) :</span><span>&nbsp;14.45 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- قطر داخلی تقریبی :</span>&nbsp;65.5 میلیمتر</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;2 میلیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span><span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, April 6, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 209 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-209 <img src='./Administrator/files/ProductPic/209-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 209</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-209</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ زرد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 323 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-323 <img src='./Administrator/files/ProductPic/323-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 323</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-323</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;27.97 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گردنبند استیل (طرح شمش) 467 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-شمش)-467 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a467-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح شمش) 467</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-467</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شمش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">&nbsp;نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;8.68 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر : <span style="color: #000000;">قابل تغییر</span></span>&nbsp;از 45.5 تا 50.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 انگشتر استیل مارکازیت 350 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/350-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 350</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-350</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;7.9 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح 2قلب) 366 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-(طرح-2قلب)-366 <img src='./Administrator/files/ProductPic/366-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح 2قلب) 366</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-366</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;2قلب (قلب های دوقلو)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.63 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 42 تا 45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و برگ) 437 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار(طرح-مروارید-و-برگ)-437 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a437-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و برگ) 437</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-437</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار مرواریدی با طرح برگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.56 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز بلند :</span>&nbsp;5.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;4 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 516 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-516 <img src='./Administrator/files/ProductPic/516-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 516</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-516</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;28 عدد (26 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال سبز با بند سبز رنگ (لطفا به تصاویر مراجعه نمایید)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.17 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 28 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر ژوپینگ 771 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-771 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a771-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 771</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-771</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> ساده نگین دار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- حداکثر پهنای تقریبی :</span> 4.6 میلیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.24 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Wednesday, April 15, 2020 انگشتر استیل 196 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-196 <img src='./Administrator/files/ProductPic/196-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 196</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-196</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با نگین های سرخ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;2.9 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Saturday, February 6, 2021 دستبند طرح سنگ مرواریدی 222 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-222 <img src='./Administrator/files/ProductPic/222-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 222</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-222</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;14.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #4f1643; background-color: #4f1643;">-رنگ بنفش پر رنگ</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست ژوپینگ (طرح مربع) 343 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-مربع)-343 <img src='./Administrator/files/ProductPic/343-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح مربع) 343</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-343</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مربع</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 زنجیر ژوپینگ 806 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-ژوپینگ-806 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a806-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر ژوپینگ 806</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد</span> :&nbsp;CHA-806</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span> حلقه فنر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح (بافت) :</span> کابلی طرح دار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.67 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 19, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 782 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-782 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a782-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 782</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;RIN-782</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال :</span>&nbsp;سرخ گلی</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.51 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</span></p></p><hr/> Thursday, April 16, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 221 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-221 <img src='./Administrator/files/ProductPic/221-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 221</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-221</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.7 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #c99b07; background-color: #c99b07;">-رنگ خردلی،خردلی</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی (طرح دخترک) 139 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-139-(طرح-دخترک) <img src='./Administrator/files/ProductPic/139-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح دخترک) 139</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-139</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز&nbsp;فلزی همراه با بند (طرح) چرمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;23.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دخترک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;86 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند النگویی سیمی منجوقی 132 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/132-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-132</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>:</span>&nbsp;29.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span style="color: #d8d5a6;"><strong>ماشی کم رنگ</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح برگ) 371 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-برگ)-371 <img src='./Administrator/files/ProductPic/371-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح برگ) 371</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-371</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی (قابل تنظیم) :</span>&nbsp;از 20 تا 25 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست ژوپینگ (طرح بادبزن) 456 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-بادبزن)-456 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a456-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح بادبزن) 456</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-456</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;بادبزن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.70 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.84 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 رولباسی لاکت عکس (طرح کتاب سیمی) 147 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-147-(طرح-کتاب-سیمی) <img src='./Administrator/files/ProductPic/147-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی لاکت عکس (طرح کتاب سیمی) 147</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;LOC-147</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;چوبی و فلزی با بند (طرح)چرمی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;23.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کتاب فنری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;88 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 سنجاق سینه فانتزی (رزین دار) 183 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-183-(رزین-دار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/183-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی (رزین دار) 183</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-183</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;رزین دار همراه با برگ و مهره فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 26, 2020 گوشواره بخیه ای نئوگلوری (طرح مروارید) 159 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه ای-نئوگلوری-159-(طرح-مروارید) <img src='./Administrator/files/ProductPic/159-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای نئوگلوری (طرح مروارید) 159</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-159</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>بخیه ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;<span>طلا</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;<span>مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>آلیاژ مس&nbsp;به همراه زیرکونیای مصنوعی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>3.7 گرم</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 انگشتر ژوپینگ 791 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-791 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a791-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 791</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-791</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کریستالهای ریز و درشت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.54 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 18, 2020 زنجیر استیل 405 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-طلایی-405 <img src='./Administrator/files/ProductPic/924-405-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل 405</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-405</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 60 سانتیمتر) :</span>&nbsp;7.56 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 75 سانتیمتر) :</span>&nbsp;9.68 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;60 و 75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, December 26, 2020 انگشتر استیل با سنگ زرشکی 201 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/201-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ زرشکی 201</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-201</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;با سنگ زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;6.8 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 گوشواره میخی (طرح پروانه) 719 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پروانه)-719 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a719-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پروانه) 719</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-719</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه همراه با نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :&nbsp;</span>طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.22 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, February 28, 2021 دستبند النگویی سیمی منجوقی 133 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-133 <img src='./Administrator/files/ProductPic/133-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-133</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;28.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span><strong>سفید</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 آویز ساعت فانتزی (طرح پرنده) 354 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-305-(طرح-پرنده) <img src='./Administrator/files/ProductPic/354-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت فانتزی (طرح پرنده) 354</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WWP-354</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پرنده</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر (با قفل و حلقه) :</span>&nbsp;10.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 509 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-509 <img src='./Administrator/files/ProductPic/509-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 509</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-509</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;کریستال آبی با بند&nbsp;</span><span>آبی</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.54 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گیره روسری لبنانی ژوپینگ (طرح گل) 253 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-ژوپینگ-253 <img src='./Administrator/files/ProductPic/253-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی ژوپینگ 253&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-253</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 6 پر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 225 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-225 <img src='./Administrator/files/ProductPic/225-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 225</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-225</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span><span style="color: #191b1a; background-color: #191b1a;">-رنگ </span><span style="color: #111312; background-color: #111312;"><span style="color: #191b1a; background-color: #191b1a;">مشکی</span></span><span style="color: #888888; background-color: #888888;">رنگ طوسی،</span></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی) 255 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-کپسولی-رنگی)-255 <img src='./Administrator/files/ProductPic/255-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی رنگی) 255&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-255</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 45.5 تا 50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 21 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;</span>6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;5.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;2.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;2.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;کپسولی رنگی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 انگشتر ژوپینگ 797 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-797 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a797-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 797</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-797</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کریستالهای بزرگ و ریز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.06 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 18, 2020 گوشواره میخی (طرح حلقه) 718 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-حلقه)-718 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a718-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح حلقه) 718</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-718</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه همراه با نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.23 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, February 28, 2021 نیم ست استیل (طرح کیتی) 572 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-572 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a572-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 572</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-572</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;8.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.28 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 انگشتر استیل با سنگ زرشکی 298 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-با-سنگ-زرشکی-298 <img src='./Administrator/files/ProductPic/298-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ زرشکی 298</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-298</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;سنگ زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;6 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل 341 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-341 <img src='./Administrator/files/ProductPic/341-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 341</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-341</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;3.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;دارای نگین گرد تراشیده سرخ رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح حلقه های رنگی) 194 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-حلقه-های-رنگی)-194 <img src='./Administrator/files/ProductPic/194-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح حلقه های رنگی) 194&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-194</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 18 تا 22 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;3.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;1.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;حلقه های رنگی</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 انگشتر ژوپینگ 303 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/303-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 303&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-303</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.7 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 آویز گردنبند برنجی (طرح خاتون) 119 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-برنجی-119-(طرح خاتون) <img src='./Administrator/files/ProductPic/119-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند (بدون زنجیر)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-119</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;برنجی ، طرح خاتون ، شکل مستطیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;11.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 227 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-227 <img src='./Administrator/files/ProductPic/227-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 227</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-227</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.3 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #e8ff00; background-color: #e8ff00;">-زردمایل به سبز</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 339 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-339 <img src='./Administrator/files/ProductPic/339-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 339</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-339</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی با (طرح) مروارید صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.66 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویزِ بلندتر :</span>&nbsp;7 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویزِ کوتاهتر :</span>&nbsp;4 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 778 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-778 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a778-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 778</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-778</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال :</span> بیرنگ (شفاف)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.69 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong style="font-size: 10pt;">1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</span></p></p><hr/> Sunday, April 12, 2020 انگشتر ژوپینگ 772 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-772 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a772-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 772</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-772</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ساده نگین دار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- حداکثر پهنای تقریبی :</span>&nbsp;4.6 میلیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.22 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 12, 2020 دستبند چرم و استیل (طرح) دیزل 329 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چرم-و-استیل-(طرح)-مارک-329 <img src='./Administrator/files/ProductPic/329-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند چرم و استیل (طرح) دیزل 329</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-329</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) دیزل (DIESEL)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;کشوییِ آهن ربایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;چرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس پلاک :</span> استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span> آقایان</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;31.77 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ بند :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;سیاه</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند النگویی سیمی منجوقی 131 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/131-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>دستبند النگویی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>BRA-131</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>سیمی منجوقی طرح بافت</span></span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>26.5 گرم</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;</span><span style="color: #596673;"><strong>خاکستری پررنگ</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 پابند ساده (شش رنگ) 356 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-(طرح-ون-کلیف)-356 <img src='./Administrator/files/ProductPic/356-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده (شش رنگ)&nbsp;356</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-356</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;طرح گل چهارپَر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 23.5 تا 28.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;4.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گوشواره میخی آویزدار (طرح ستاره) 542 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-ستاره)-542 <img src='./Administrator/files/ProductPic/542-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح ستاره) 542</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-542</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;ستاره</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.55 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول (ارتفاع) تقریبی آویز بلند (ستاره) :</span>&nbsp;7.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;10 سانتیمتر -&nbsp;<span style="color: #ff0000;">(ارتفاع تقریبی) :</span>&nbsp;5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, March 1, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 260 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-قلب)-260 <img src='./Administrator/files/ProductPic/260-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 260</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-260</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 انگشتر ژوپینگ 790 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-790 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a790-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 790</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-790</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کریستالهای بزرگ و ریز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.06 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 16, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 317 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-317 <img src='./Administrator/files/ProductPic/317-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 317</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-317</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گوشواره میخی آویزدار (طرح برگ و برف) 438 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-برگ-و-برف)-438 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a438-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح برگ و برف) 438</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-438</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;دانه برف و برگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.16 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 544 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-ون-کلیف)-544 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a544-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 544</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-544</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح ون کلیف (Van Cleef)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گُلِ ون کلیف :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;3.35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت کوچک) :</span>&nbsp;0.66 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت متوسط) :</span>&nbsp;0.96 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت بزرگ) :</span>&nbsp;1.73 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح مروارید) 801 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-مروارید)-801 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a801-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح مروارید) 801</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-801</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید نگین دار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از بالای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;3 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.74 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 18, 2020 نیم ست نقره (طرح کاج) 752 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-نقره-(طرح-کاج)-752 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a752-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست نقره (طرح کاج) 752</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-752</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس&nbsp;:</span>&nbsp;نقره</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عیار :</span>&nbsp;925</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;درخت کاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.51 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, February 9, 2021 انگشتر ژوپینگ 799 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-799 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a799-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان</span> :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 799</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-799</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کریستالهای بزرگ و ریز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.93 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Friday, September 4, 2020 گردنبند دو رشته ای رزگلد (طرح نُت) 411 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-دو-رشته-ای-(طرح-نُت)-411 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a411-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند دو رشته ای رزگُلد (طرح نُت) 411</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-411</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نُت موسیقی&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رُزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته کوتاهتر :</span>&nbsp;40 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته بلندتر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل با سنگ (طرح) فیروزه ای 246 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-با-سنگ-فیروزه ای-246 <img src='./Administrator/files/ProductPic/246-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ (طرح) فیروزه ای 246</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-246</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 ، 8 و 9&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;سنگ فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.6 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح زنگوله) 664 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-زنگوله)-664 <img src='./Administrator/files/ProductPic/664-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح زنگوله) 664</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-664</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنگوله</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با زنگوله های صورتی ، آبی و سفید</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;10.63 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp; (قابل تنظیم) تا 21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 206 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-206 <img src='./Administrator/files/ProductPic/206-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 206</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-206</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر استیل 105 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/105-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;</span><span>انگشتر استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>RIN-105</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;4.9 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>طلایی با تاج مشکی</span></span></p></p><hr/> Saturday, January 30, 2021 دستبند طرح سنگ کریستالی 510 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/510-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 510</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-510</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال سبز با بند&nbsp;سبز&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.44 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 پابند ساده (شش رنگ) 398 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-(طرح-ون-کلیف)-398 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a398-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده (شش رنگ) 398</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-398</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;طرح گل چهارپَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 24 تا 29 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;4.38 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر (حلقه) ژوپینگ 899 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-899 <img src='./Administrator/files/ProductPic/899-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 899</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-899</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> حلقه ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.75 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;4.5 میلیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 گوشواره میخی (طرح قلب) 717 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-قلب)-717 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a717-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح قلب) 717</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-717</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب همراه با نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.13 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, February 28, 2021 نیم ست استیل (طرح پروانه) 345 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-پروانه)-345 <img src='./Administrator/files/ProductPic/345-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح پروانه) 345</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-345</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند (با زنجیر) :</span>&nbsp;6.7 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span> 2.2&nbsp;گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;طلایی - سیاه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند زنجیری فانتزی 706 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-فانتزی-706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/706--1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری فانتزی 706</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-706</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع دستبند :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;خرچنگی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;18.19 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, January 28, 2021 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح لب) 424 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-لب)-424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a424-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح لب) 424</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-424</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;لب</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span> خردسالان</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;1.95 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;14.5 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست (طرح) مروارید 346 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-346 <img src='./Administrator/files/ProductPic/346-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 346</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-346</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span><span>&nbsp;</span><span>4.6 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;0.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقسیم کننده :</span>&nbsp;طلایی - سبز سیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 226 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-226 <img src='./Administrator/files/ProductPic/226-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 226</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-226</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;14.5 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #c88fc2; background-color: #c88fc2;">-رنگ&nbsp;شرابی روشن</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 320 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-320 <img src='./Administrator/files/ProductPic/320-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 320</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-320</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;بنفش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.46 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر استیل مارکازیت 389 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-389 <img src='./Administrator/files/ProductPic/389-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 389</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-389</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.55 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Friday, September 18, 2020 انگشتر ژوپینگ 788 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-788 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a788-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 788</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-788</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> کریستالهای کوچک و ریز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.07 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 16, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 784 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-قلب)-784 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a784-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 784</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-784</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال</span> : سیاه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;3 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.59 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 16, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 319 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-319 <img src='./Administrator/files/ProductPic/319-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 319</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-319</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;سُرمه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.25 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح قطره) 408 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-قطره)-408 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a408-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح قطره) 408</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-408</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قطره</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.56 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست (طرح) مروارید 445 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-445 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a445-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 445</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-445</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;8.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.52 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی گوشواره :</span> 3 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مرواریدها :</span>&nbsp;سفید ، طلایی ، صورتی کمرنگ و نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 781 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-781 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a781-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 781</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;RIN-781</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال :</span>&nbsp;سبز</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.31 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</span></p></p><hr/> Thursday, April 16, 2020 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 444 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-444 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a444-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 444</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-444</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر قابل تعویض :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;12.37 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ (تقریبا) قهوه ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل (طرح پروانه) 381 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-پروانه)-381 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a381-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح پروانه) 381</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-381</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;51 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر ژوپینگ 761 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-761 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a761-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 761</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-761</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.46 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span><span>&nbsp;7 میلیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, August 29, 2020 دستبند فانتزی استیل 368 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-استیل-368 <img src='./Administrator/files/ProductPic/368-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی استیل 368</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-368</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;6.2 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ 794 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-794 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a794-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ 794</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-794</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بیضی نگین دار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال&nbsp;:</span> شفاف (بیرنگ)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;2 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.95 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 18, 2020 گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 556 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-قلب-و-پروانه)-556 <img src='./Administrator/files/ProductPic/556-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 556</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-556</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب و پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز به یکدیگر متصل :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;4.35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;قابل تغییر&nbsp;از 40.5 تا 46 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح اشک) 773 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-اشک)-773 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a773-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح اشک) 773</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-773</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قطره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال بزرگ :</span>&nbsp;قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.36 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 12, 2020 دستبند چوبیِ کِشی 321 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/321-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span> ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 321</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-321</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;25.44 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 219 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-219 <img src='./Administrator/files/ProductPic/219-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 219</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-219</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;14.7 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #d5289e; background-color: #d5289e;">-رنگ صورتی، صورتی</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی (طرح جغد) 138 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-138-(طرح-جغد) <img src='./Administrator/files/ProductPic/138-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی&nbsp;فانتزی (طرح جغد) 138</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-138</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز&nbsp;<span>فلزی با نگین های رنگی همراه با بند لاستیکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;<span>32.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>جغد</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;قابل تنظیم بین 80 تا 85<span>&nbsp;سانتیمتر</span></span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی زنجیری (طرح قلب) 412 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-زنجیری-(طرح-قلب)-412 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a412-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی زنجیری (طرح قلب) 412</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-412</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرحِ آویز :</span> طرحِ&nbsp;</span>قلب ، همراه با (طرح) سنگ فیروزه در داخل آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوعِ زنجیر :</span> درشت بافت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وضعیت آویز :</span> متصل به زنجیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;29.27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span> 80 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 نیم ست استیل (طرح خرسی) 296 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-خرسی)-296 <img src='./Administrator/files/ProductPic/296-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح خرسی) 296</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-296</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;خرسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;:</span>&nbsp;4.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 رولباسی فانتزی (طرح برج ایفل) 150 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-150-(طرح-برج-ایفل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/150-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">رولباسی </span><span style="font-size: 10pt;">فانتزی (طرح برج ایفل) 150</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-150</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس (طرح)چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برج ایفل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند&nbsp;:</span>&nbsp;84 سانتیمتر</p></p><hr/> Saturday, November 28, 2020 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 453 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a453-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 453</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-453</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;11.31 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.03 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;49 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ فیروزه ای با رگه هایی بر روی آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح مروارید) 815 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-مروارید)-815 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a815-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح مروارید) 815</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-815</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید غلطان</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.38 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 19, 2020 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی) 195 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-کپسولی-قرمز)-195 <img src='./Administrator/files/ProductPic/195-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی قرمز) 195&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-195</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 45 تا 49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 21 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :&nbsp;</span>6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;5.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;2.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;کپسولی قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 28, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 582 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-582 <img src='./Administrator/files/ProductPic/582-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 582</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-582</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;كِشیِ سه رشته ایِ دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;برگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;به طور کلی حدود 57 عدد مروارید و حدود 8 عدد کریستال کوچک و بزرگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;به طور کلی حدود 45.97 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;حدود 15 سانتیمتر (چون از نوع "کِشی" می باشد تقریبا برای هر نوع سایزی مناسب است)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر ژوپینگ 789 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-789 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a789-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 789</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-789</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کریستالهای بزرگ و ریز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.22 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 16, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 774 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-774 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a774-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 774</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-774</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دو گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال :</span>&nbsp;قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.75 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 12, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 511 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/511-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 511</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-511</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال زرد با بند&nbsp;زرد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.84 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره حلقه ای ژوپینگ 904 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-حلقه-ای-ژوپینگ-904 <img src='./Administrator/files/ProductPic/904-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره حلقه ای ژوپینگ 904</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-904</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;حلقه ای&nbsp;<span>لولایی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;<span>لولایی&nbsp;</span>فشاری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, August 2, 2020 نیم ست مارکازیت 291 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-291 <img src='./Administrator/files/ProductPic/291-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 291</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-291</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;6.9 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;8.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;<span>(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;بر روی حلقه گوشواره ها و حلقه آویز ، 3 عدد نگین مارکازیت وبر روی خود آنها سنگی زرشکی قرار گرفته است .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 گوشواره میخی 481 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-481 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a481-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 481</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-481</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;دایره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ دایره :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2.19 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 انگشتر ژوپینگ 198 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-198 <img src='./Administrator/files/ProductPic/198-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 198</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-198</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;2.7 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, March 2, 2021 آویز گردنبند جفتی (طرح قلب) 844 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-جفتی-عشاق-(طرح-قلب)-844 <img src='./Administrator/files/ProductPic/844-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز جفتی عشاق (طرح قلب) 844</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد</span> :&nbsp;NEC-844</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> یک قلب ، همراه با یک دختر و پسر در طرفین</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.66 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی و نقره ای&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 766 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-766 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a766-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 766</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-766</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;یک دسته گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با نگین های سرخ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.95 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 12, 2020 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح سیب) 644 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-سیب)-644 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a644-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح سیب) 644</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-644</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سیب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با سیبهای آبی،قرمز و سبز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;9.68 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;<span>(قابل تنظیم) تا&nbsp;</span>21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 217 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-217 <img src='./Administrator/files/ProductPic/217-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 217</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-217</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.8 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp; <span style="background-color: #8a0f7a; color: #8a0f7a;">-</span><span style="color: #8a0f7a; background-color: #8a0f7a;">رنگ بنفش کم رنگ</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 پابند زنجیری ساده 704 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-زنجیری-ساده-704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/704--1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند زنجیری ساده 704</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-704</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنجیری ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 22.5 تا 26.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;11.54 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح ورزشکار) 116 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-116-(طرح-ورزشکار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/116-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل ورزشی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>NEC-116</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;<span>طرح ورزشکار</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;25.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span>&nbsp;آقایان</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 654 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-کاف-ژوپینگ-654 <img src='./Administrator/files/ProductPic/654-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 654</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-654</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span><span>&nbsp;طنابی</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;16.86 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 گیره روسری لبنانی ژوپینگ 184 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-ژوپینگ-184 <img src='./Administrator/files/ProductPic/184-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی ژوپینگ 184&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-184</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید درشت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 268 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-268 <img src='./Administrator/files/ProductPic/268-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 268</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-268</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #5f3235; color: #5f3235;">- رنگ عنابی</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 218 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-218 <img src='./Administrator/files/ProductPic/218-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 218</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-218</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;16.4 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #0e58ad; background-color: #0e58ad;">-رنگ آبی ، آبی</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 سرویس استیل توری (طرح کارتیر) 917 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-استیل-توری-(طرح-کارتیر)-917 <img src='./Administrator/files/ProductPic/917-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سرویس استیل توری (طرح کارتیر) 917</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-917</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح کارتیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;توری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع دستبند :</span>&nbsp;فنری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع انگشتر :</span>&nbsp;قابل انعطاف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز انگشتر :</span>&nbsp;7 (لطفاً در هنگام خرید ، حتماً در انتخاب سایز محصول دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی انگشتر :</span>&nbsp;3.25 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 19, 2020 پابند چشم نظر ساده 169 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-چشم-و-نظر-ساده-169 <img src='./Administrator/files/ProductPic/169-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">پابند چشم نظر ساده 169</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;ANK-169</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :&nbsp;<span style="color: #000000;"><span>چشم نظر</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :&nbsp;<span style="color: #000000;">استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">قابل تنظیم از&nbsp;</span><span style="color: #000000;">21.5 تا 26.5 سانتیمتر</span></span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">2.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 رولباسی (طرح) فیروزه 210 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-(طرح)-فیروزه-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/210-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی (طرح) فیروزه 210</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-210</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;زنجیر استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ فیروزه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;12.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رولباسی :</span>&nbsp;70 سانتیمتر</span></p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 514 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-514 <img src='./Administrator/files/ProductPic/514-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 514</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-514</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال 3 رنگ (قرمز ، طلایی و اندکی سورمه ای) با بند قرمز رنگ&nbsp;<span>(لطفا به تصاویر مراجعه نمایید)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.20 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 آویز ساعت فانتزی (طرح انار) 190 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-190-(طرح-انار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/190-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;<span>آویز ساعت فانتزی (طرح انار) 190</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>WWP-190</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>انار</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;<span>8 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>1.22 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح پیک) 213 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-(طرح-پیک)-213 <img src='./Administrator/files/ProductPic/213-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح پیک) 213</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-213</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span><span>&nbsp;ژوپینگ</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پیک</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span>نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 40 تا 43 سانتیمتر</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 نیم ست ژوپینگ (طرح اشک) 913 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-913 <img src='./Administrator/files/ProductPic/913-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح اشک) 913</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-913</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی کریستال :</span>&nbsp;بنفش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.17 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.86 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 19, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 626 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-قلب)-626 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a626-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 626</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-626</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.84 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی 3 تایی (طرح دایره) 487 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-دایره)-487 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a487-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح دایره) 487</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-487</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح دایره با نگین های اطراف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ دایره :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;2.64 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت کوچک) :</span>&nbsp;0.64 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت متوسط) :</span>&nbsp;0.96 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت بزرگ) :</span>&nbsp;1.04 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح خانواده) 842 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-خانواده)-842 <img src='./Administrator/files/ProductPic/842-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح خانواده) 842</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-842</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;خانواده (زن و شوهر ، دختر و پسر)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.07 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, April 28, 2020 نیم ست (طرح) مروارید 239 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-239 <img src='./Administrator/files/ProductPic/239-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 239<br /></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>SET2-239</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span><span>&nbsp;</span><span>45 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند&nbsp;<span>(با زنجیر)</span> :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">4.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;<span>0.88 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span> میخی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;<span>(طرح) مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقسیم کننده :</span> طلایی - سرخ</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح انگور) 857 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-انگور)-857 <img src='./Administrator/files/ProductPic/857-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح انگور) 857</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-857</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;خوشه انگور</p> <p><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;3 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.2 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, May 2, 2020 گوشواره آویز استیل 906 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-آویز-906 <img src='./Administrator/files/ProductPic/906-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره آویز استیل 906</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-906</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;آویز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;یک گوشواره طرح گل چهارپر و دیگری طرحی از یک دختر و پسر&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;فشاری (لولایی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایینترین نقطه)&nbsp;:</span>&nbsp;2.50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, August 2, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 204 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/204-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 204</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-204</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span><span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;9.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 203 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/203-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 203</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-203</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ سبز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح گل) 501 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/501-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی 501</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-501</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل هشت پَر و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل با نگین های کریستالی و مروارید سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.06 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 560 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-560 <img src='./Administrator/files/ProductPic/560-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 560</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-560</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;دایره منقش</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.48 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;طوسی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 نیم ست ژوپینگ (طرح اشک) 911 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-911 <img src='./Administrator/files/ProductPic/911-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح اشک) 911</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-911</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی کریستال :</span> مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.19 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.83 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 19, 2020 زنجیر استیل 403 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-403 <img src='./Administrator/files/ProductPic/924-403-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل 403</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-403</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.33 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, December 10, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 561 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-561 <img src='./Administrator/files/ProductPic/561-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 561</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-561</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;الماس</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.79 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16.5 تا 24.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 549 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-549 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a549-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 549</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-549</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.91 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 ساعت 179 (طرح) SYLVI https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-179-(طرح)-SYLVI <img src='./Administrator/files/ProductPic/179-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;ساعت 179 (طرح) SYLVI&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WAT-179</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;" lang="AR-SA">- (طرح) برند : <span style="color: #000000;">SYLVI</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;(طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;صفحه فرورفته مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span>&nbsp;باتری ساعتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;22.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;61.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, December 23, 2020 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 231 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-231 <img src='./Administrator/files/ProductPic/231-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 231</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-231</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون&nbsp;<span style="color: #a1c6b3; background-color: #a1c6b3;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(کلی)</span> :</span>&nbsp;4.3 گرم</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 520 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/520-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 520</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-520</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند صورتی پُر رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.00 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 14 تا 26.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح گل زرد) 243 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-گل-زرد)-243 <img src='./Administrator/files/ProductPic/243-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح گل زرد) 243</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-243</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی انگشتر :</span>&nbsp;1.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;0.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;گل 5 پر زرد</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح گل) 579 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-گل)-579 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a579-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح گل) 579</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-579</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.00 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 5, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 534 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-534 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a534-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 534</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-534</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> بینهایت</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.76 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 انگشتر ژوپینگ (2تایی) 576 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-576 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a576-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (2تایی) 576 &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-576</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;2تایی (این انگشتر در مجموع از یک انگشتر و یک حلقه جدا از هم تشکیل شده)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.90 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;انگشترِ طلایی - حلقه نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح شرشره) 658 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-شرشره)-658 <img src='./Administrator/files/ProductPic/658-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح شرشره) 658</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-658</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شرشره</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11.05 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی (قابل تنظیم) :</span>&nbsp;تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 زنجیر استیل 404 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-404 <img src='./Administrator/files/ProductPic/924-404-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل 404</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-404</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.30 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, December 10, 2020 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 228 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-228 <img src='./Administrator/files/ProductPic/228-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 228</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-228</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی <span>(کلی)</span>:</span>&nbsp;4.4 گرم</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 267 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-267 <img src='./Administrator/files/ProductPic/267-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 267</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-267</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #439ab2; background-color: #439ab2;">- رنگ آبی</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی (طرح وَن کلیف) 645 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-(طرح-ون-کلیف)-645 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a645-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی (طرح ون کلیف) 645</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-645</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ون کلیف با گل های مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;19.20 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;81 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح خانواده) 843 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-خانواده)-843 <img src='./Administrator/files/ProductPic/843-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح خانواده) 843</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-843</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;خانواده (زن و شوهر و فرزند)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.22 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, April 28, 2020 نیم ست ژوپینگ 553 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-553 <img src='./Administrator/files/ProductPic/553-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ 553</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-553</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.08 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.09 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی (طرح بادبزن) 167 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-167-(طرح-بادبزن) <img src='./Administrator/files/ProductPic/167-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;گوشواره میخی (طرح بادبزن) 167</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-167</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا نوع :</span>&nbsp;بادبزن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم و یا نقره 925</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp; &nbsp;2.88 = 1.11 +1.77&nbsp; گرم</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 ساعت فانتزی (صفحه طرح گل) 176 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-176-(صفحه-گل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/176-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;ساعت فانتزی (صفحه گل) 176</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- کد :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;WAT-176</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;(طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;گل رز قرمز با زمینه کرمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span>&nbsp;باتری ساعتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;22.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 گوشواره میخی آویز (طرح) شنل 529 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویز-(طرح)-چنل-529 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a529-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویز (طرح) شنل 529</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-529</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span> استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) شَنِل (CHANEL)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.40 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;9 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 237 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-237 <img src='./Administrator/files/ProductPic/237-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 237</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-237</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>میخی&nbsp;آویزدار</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;<span>5.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :&nbsp;<span style="color: #000000;">5.5 سانتیمتر</span></span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 562 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-562 <img src='./Administrator/files/ProductPic/562-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 562</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-562</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;دوچرخه</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;سبز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 رولباسی فانتزی (طرح 2جغد) 148 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-148-(طرح 2جغد) <img src='./Administrator/files/ProductPic/148-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح 2جغد) 148</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-148</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز فلزی همراه با بند (طرح)چرمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;23.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;2 جغد بر روی یک شاخه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی و قرمز</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند</span>&nbsp;:</span>&nbsp;90 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی آویزدار 605 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-605 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a605-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 605</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-605</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تک الماس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستالی شبیه به الماس بیرنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.07 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 230 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/230-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 230</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-230</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون&nbsp;<span style="color: #f193ab; background-color: #f193ab;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(کلی)</span> :</span>&nbsp;4.5 گرم</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 515 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/515-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 515</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-515</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال نقره ای با بند طوسی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.32 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 521 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-521 <img src='./Administrator/files/ProductPic/521-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 521</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-521</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند قهوه ای رنگ (به تصاویر مراجعه شود)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.37 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی (طرح تپش) 836 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-تپش)-836 <img src='./Administrator/files/ProductPic/836-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح تپش) 836</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;EAR-836</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تپش (ضربان) قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس سوزن و پین&nbsp;:</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه (تپش)&nbsp;:</span>&nbsp;طرح پلکسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی (اکلیلی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.67 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 25, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 559 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-559 <img src='./Administrator/files/ProductPic/559-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 559</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-559</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;نعل</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد&nbsp;<span>(16 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.88 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 23.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;سبز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 517 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-517 <img src='./Administrator/files/ProductPic/517-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 517</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-517</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال طلایی با بند طلایی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.73 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 27 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گردنبند استیل (طرح مثلث) 853 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-مثلث)-853 <img src='./Administrator/files/ProductPic/853-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح مثلث) 853</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-853</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مثلث</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز گردنبند ، قابلیت جابجایی :</span>&nbsp;دارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر گردنبند ، قابلیت تعویض :</span>&nbsp;دارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;3.60 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 گوشواره میخی 525 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-525 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a525-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 525</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-525</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;شیری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.06 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 220 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/220-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 220</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-220</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #228c7e; background-color: #228c7e;">-رنگ سبز پر رنگ</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح گل) 902 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-گل)-902 <img src='./Administrator/files/ProductPic/902-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح گل) 902</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;RIN-902</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ شش پر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال ها :</span>&nbsp;سفید (بیرنگ)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.72 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</p></p><hr/> Saturday, May 16, 2020 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 229 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-229 <img src='./Administrator/files/ProductPic/229-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 229</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-229</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون <span style="background-color: #ea5690; color: #ea5690;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی <span>(کلی)&nbsp;</span>:</span>&nbsp;4.5 گرم</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 نیم ست استیل (طرح برگ) 636 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-برگ)-636 <img src='./Administrator/files/ProductPic/636-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح برگ) 636</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-636</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;49 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;7.84 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.78 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرحی شبیه به برگهای سیاه و سفید متصل به هم.</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 گیره روسری کلیپسی (طرح گل) 500 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/500-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی 500&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-500</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل هشت پَر و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل با نگینها و مروارید مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :&nbsp;</span>6.07 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 550 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a550-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 550</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-550</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.95 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 232 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-232 <img src='./Administrator/files/ProductPic/232-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 232</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-232</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون&nbsp;<span style="color: #ff6772; background-color: #ff6772;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(کلی)</span> :</span>&nbsp;4.3 گرم</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 سنجاق سر 820 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سر-820 <img src='./Administrator/files/ProductPic/820-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سر 820</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-820</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, January 3, 2021 ساعت فانتزی (صفحه طرح گوزن) 178 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-178-(صفحه-طرح-گوزن) <img src='./Administrator/files/ProductPic/178-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;ساعت فانتزی (صفحه طرح گوزن) 178</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;WAT-178</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;(طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;گوزن فانتزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span>&nbsp;باتری ساعتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;22.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, December 23, 2020 انگشتر ژوپینگ 574 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-574 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a574-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 574</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-574</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;دارای نگین کریستال بزرگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.17 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره لولایی ژوپینگ (طرح آناناس) 885 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-ژوپینگ-(طرح-آناناس)-885 <img src='./Administrator/files/ProductPic/885-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره <span>لولایی&nbsp;</span>ژوپینگ (طرح آناناس) 885</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-885</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>لولایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آناناس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, August 2, 2020 دستبند زنجیری (طرح قلب) 642 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-قلب)-642 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a642-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح قلب) 642</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-642</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.65 گرم&nbsp;</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span><span>&nbsp;(قابل تغییر)</span></span>&nbsp;از 16 تا 19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سپر) 214 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-سپر)-214 <img src='./Administrator/files/ProductPic/214-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سپر) 214</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-214</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سپر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 205 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-205 <img src='./Administrator/files/ProductPic/205-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 205</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-205</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;9.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ سورمه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح پروانه) 653 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-653 <img src='./Administrator/files/ProductPic/653-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح پروانه) 653</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>BRA-653</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با پروانه هایی با بالهای سفید و صورتی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.56 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 18 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 ساعت فانتزی 174 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-174 <img src='./Administrator/files/ProductPic/174-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">ساعت فانتزی 174</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;WAT-174</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :&nbsp;<span style="color: #000000;">(طرح) چرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :&nbsp;<span style="color: #000000;">دایره های رنگی متحدالمرکز</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :<span style="color: #000000;"> باتری ساعتی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :&nbsp;<span style="color: #000000;">22.5 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">27.3 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی : <span style="color: #000000;">به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 نیم ست استیل (طرح اسلیمی) 610 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-اسلیمی)-610 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a610-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح اسلیمی) 610</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-610</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;اسلیمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span>&nbsp;ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.49 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.30 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 519 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-519 <img src='./Administrator/files/ProductPic/519-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 519</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-519</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;28 عدد (26 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند صورتی کم رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;10.65 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 سنجاق سر (طرح مروارید) 825 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سر-(طرح-مروارید)-825 <img src='./Administrator/files/ProductPic/825-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سر (طرح مروارید) 825</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-825</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید (قلبی شکل)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;7.03 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 22, 2020 نیم ست استیل (طرح قطره) 625 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-قطره)-625 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a625-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره) 625</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-625</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;2.12 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.26 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قطره با نقش بینهایت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح بینهایت) 488 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-بینهایت)-488 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a488-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح بینهایت) 488</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-488</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.47 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح گل) 903 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-گل)-903 <img src='./Administrator/files/ProductPic/903-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح گل) 903</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;RIN-903</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) کریستال مرکزی :</span>&nbsp;سفید (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ نگین ها :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.73 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 رولباسی حبابی گل خشک 207 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-207 <img src='./Administrator/files/ProductPic/207-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 207</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-207</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی (طرح) فیروزه 508 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-(طرح)-فیروزه-508 <img src='./Administrator/files/ProductPic/508-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی (طرح) فیروزه 508</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-508</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مرواریدی، طرح فیروزه با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;23 عدد (21 دانه در دستبند و 2 دانه در بندها)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.65 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;مروارید فیروزه ای با بند&nbsp;</span><span>آبی</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 زنجیر بچه گانه ژوپینگ 257 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-بچه-گانه-ژوپینگ-257 <img src='./Administrator/files/ProductPic/257-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر بچه گانه ژوپینگ 257</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-257-S</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span> 2.7 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span> 35 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> نقره ای</p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 گوشواره میخی (طرح پروانه) 840 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پروانه)-840 <img src='./Administrator/files/ProductPic/840-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پروانه) 840</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;EAR-840</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس سوزن و پین&nbsp;:</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه (پروانه)&nbsp;:</span>&nbsp;طرح پلکسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی (اکلیلی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 25, 2020 گوشواره میخی 479 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-479 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a479-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 479</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-479</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل وَن کلیف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2.57 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گیره سر 823 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-823 <img src='./Administrator/files/ProductPic/823-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر 823</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;</span>:&nbsp;HAIC-823</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.41 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, April 21, 2020 دستبند طرح سنگ مرواریدی 224 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-224 <img src='./Administrator/files/ProductPic/224-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 224</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-224</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.2 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #61c25b; background-color: #61c25b;">-رنگ سبز کم رنگ</span></p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره میخی 3 تایی 620 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-620 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a620-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی 620</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-620</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی 3 تایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی (3 جفت) :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2.98 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح پروانه) 594 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-پروانه)-594 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a594-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح پروانه) 594</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-594</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span> نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.52 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 آویز گردنبند جفتی 845 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-جفتی-عشاق-845 <img src='./Administrator/files/ProductPic/845-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان</span> :</span>&nbsp;آویز جفتی عشاق 845</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;NEC-845</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دختر موتورسوار و پسر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.07 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 نیم ست استیل 609 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-609 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a609-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 609</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-609</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;4.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرحی شبیه به ونکلیف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گردنبند چشم نظر 855 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-چشم-نظر-854 <img src='./Administrator/files/ProductPic/855-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند چشم نظر 855</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-855</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر و دخترک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز گردنبند ، قابلیت جابجایی :</span>&nbsp;ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر گردنبند ، قابلیت تعویض :</span>&nbsp;ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;2.86 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;35 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 آویز ساعت فانتزی (طرح تاج) 249 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-249-(طرح-تاج) <img src='./Administrator/files/ProductPic/249-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت فانتزی (طرح تاج) 249</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WWP-249</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;11 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 892 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-892 <img src='./Administrator/files/ProductPic/892-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 892</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-892</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب نگین دار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.58 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 12, 2020 انگشتر استیل با سنگ زرشکی 202 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-عقیق-202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/202-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ زرشکی 202</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-202</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;سنگ زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.9 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 1, 2020 گیره سر 822 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-822 <img src='./Administrator/files/ProductPic/822-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر 822</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد</span> :</span>&nbsp;HAIC-822</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span><span>&nbsp;6.25 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, September 18, 2020 گیره سر (طرح قلب) 828 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-828 <img src='./Administrator/files/ProductPic/828-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر (طرح قلب) 828</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;HAIC-828</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ نگین :</span> قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.75 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 22, 2020 گوشواره میخی (طرح گل) 834 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-گل)-834 <img src='./Administrator/files/ProductPic/834-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح گل) 834</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;EAR-834</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس سوزن و پین</span> :&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه (گل)&nbsp;:</span>&nbsp;طرح پلکسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.52 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 23, 2020 سنجاق سر (طرح مروارید) 824 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سر-(طرح-مروارید)-824 <img src='./Administrator/files/ProductPic/824-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سر (طرح مروارید) 824</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;HAIC-824</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span><span>&nbsp;مروارید (موجی شکل)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, June 4, 2020 دستبند زنجیری (طرح گل) 643 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-گل)-643 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a643-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح گل) 643</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-643</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ شش پَر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.45 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 16.5 تا 19.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 گوشواره میخی (طرح بینهایت) 841 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-بینهایت)-841 <img src='./Administrator/files/ProductPic/841-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح بینهایت) 841</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;EAR-841</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس سوزن و پین&nbsp;:</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه (بینهایت)&nbsp;:</span>&nbsp;طرح پلکسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی (اکلیلی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 25, 2020 گوشواره میخی (طرح کاج) 830 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-کاج)-830 <img src='./Administrator/files/ProductPic/830-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح کاج) 830</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-830</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;درخت کاج</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس سوزن و پین :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه (کاج) :</span> طرح پلکسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.13 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, April 23, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 893 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-893 <img src='./Administrator/files/ProductPic/893-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 893</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-893</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب نگین دار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 12, 2020 پابند آویزدار کریستالی 172 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-آویزدار-کریستالی-172 <img src='./Administrator/files/ProductPic/172-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند آویزدار کریستالی 172&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-172</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;دارای کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از&nbsp;11 تا 26 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;3.2</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;</span>طلایی</p></p><hr/> Tuesday, March 31, 2020 گیره سر (طرح قلب) 827 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-827 <img src='./Administrator/files/ProductPic/827-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر (طرح قلب) 827</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;HAIC-827</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.56 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Thursday, June 4, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح کاج) 881 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-کاج)-881 <img src='./Administrator/files/ProductPic/881-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح کاج) 881</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-881</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;درخت کاج (طرح) مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.55 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 گردنبند استیل 854 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-854 <img src='./Administrator/files/ProductPic/854-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل 854</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-854</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دختری سوار بر تاب در قابی به شکل کوزه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز گردنبند ، قابلیت جابجایی :</span>&nbsp;دارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر گردنبند ، قابلیت تعویض :</span>&nbsp;دارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;4.46 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح نخل) 884 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-نخل)-884 <img src='./Administrator/files/ProductPic/884-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح نخل) 884</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-884</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;درخت نخل نگین دار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, June 4, 2020 نیم ست استیل (طرح ستاره) 592 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-ستاره)-592 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a592-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح ستاره) 592</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-592</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ستاره پنج پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span>&nbsp;ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.17 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 900 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/900-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 900</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;RIN-900</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) نگین :</span>&nbsp;سفید (بیرنگ)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.70 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد)</p></p><hr/> Wednesday, August 5, 2020 گوشواره میخی (طرح ماه) 831 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-ماه)-831 <img src='./Administrator/files/ProductPic/831-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح ماه) 831</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-831</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;هلال ماه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس سوزن و پین :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه (ماه) :</span>&nbsp;طرح پلکسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, April 23, 2020 دستبند زنجیری (طرح دو قلب) 874 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-دو-قلب)-874 <img src='./Administrator/files/ProductPic/874-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح دو قلب) 874</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-874</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب دو قلو با زنجیر توپی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.79 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 19 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, May 6, 2020 گردنبند استیل (طرح قفس) 865 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-قفس)-865 <img src='./Administrator/files/ProductPic/865-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح پرنده) 865</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-865</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قفس ، پرنده و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 3, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 883 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-883 <img src='./Administrator/files/ProductPic/883-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 883</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-883</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب نگین دار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.23 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 10, 2020 گوشواره میخی آویزدار 485 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-485 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a485-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 485</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-485</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;اسلیمی (دوایر درهم)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.11 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول (ارتفاع) تقریبی آویز بلند :</span>&nbsp;7.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;10 سانتیمتر - <span style="color: #ff0000;">(ارتفاع تقریبی) :</span> 5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گردنبند استیل (طرح هلال) 866 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-هلال)-866 <img src='./Administrator/files/ProductPic/866-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح هلال) 866</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-866</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;هلال ماه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.33 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 3, 2020 انگشتر استیل مارکازیت 533 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-533 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a533-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 533</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-533</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چها حلقه زنجیر به هم پیوسته</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Friday, August 21, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح چشم نظر) 872 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-چشم-نظر)-872 <img src='./Administrator/files/ProductPic/872-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان&nbsp;:</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح چشم نظر) 872</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-872</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر برروی صفحه دایره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.64 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, July 27, 2020 نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 531 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-531 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a531-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 531</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-531</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل های مشبک</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span>&nbsp;ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.90 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.08 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گوشواره میخی 483 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-483 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a483-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 483</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-483</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ قلب :</span>&nbsp;سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.34 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 نیم ست استیل انار 493 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-انار-493 <img src='./Administrator/files/ProductPic/493-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل انار 493</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-493</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;46 سانتیمتر&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;2.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح بارسلونا) 859 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-بارسلونا)-859 <img src='./Administrator/files/ProductPic/859-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح بارسلونا) 859</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-859</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آرم باشگاه فوتبال بارسلونا</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, May 2, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح چشم نظر) 871 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-چشم-نظر)-871 <img src='./Administrator/files/ProductPic/871-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان&nbsp;:</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح چشم نظر) 871</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-871</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر برروی گلی هفت برگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.87 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 894 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-894 <img src='./Administrator/files/ProductPic/894-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 894</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-894</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب نگین دار رنگی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.89 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, February 28, 2021 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سنگ) 860 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-سنگ)-860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/860-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سنگ) 860</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-860</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنگ مصنوعی رگه دار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ سنگ :</span>&nbsp;سفید</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;2 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.74 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, May 2, 2020 گردنبند استیل (طرح پرنده) 864 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-پرنده)-864 <img src='./Administrator/files/ProductPic/864-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح پرنده) 864</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-864</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پرنده</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی ، <span style="color: #ff0000;">(طرح) مروارید :</span> فیروزه ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.42 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, May 3, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح چشم نظر) 870 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-چشم-نظر)-870 <img src='./Administrator/files/ProductPic/870-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان</span> :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح چشم نظر) 870</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-870</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>چشم نظر قلبی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.54 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 5, 2020 گوشواره عصایی (طرح برگ و مروارید) 879 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-عصایی-(طرح-برگ-و مروارید)-879 <img src='./Administrator/files/ProductPic/879-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره عصایی (طرح برگ و مروارید) 879</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-879</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;عصایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برگ و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.70 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, May 8, 2020 انگشتر ژوپینگ 535 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-535 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a535-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 535</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-535</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی-نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.60 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح رئال مادرید) 858 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-رئال-مادرید)-858 <img src='./Administrator/files/ProductPic/858-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح رئال مادرید) 858</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-858</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آرم باشگاه فوتبال رئال مادرید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.61 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, May 2, 2020 دستبند فانتزی مارکازیت 585 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-مارکازیت-585 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a585-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی مارکازیت 585</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-585</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;فانتزی مارکازیت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;لاک پشتی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;21.52 گرم&nbsp;</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span> قابل تغییر از</span>&nbsp;18 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی 484 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-484 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a484-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 484</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-484</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;دایره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ دایره :</span>&nbsp;سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گوشواره میخی آویزدار (طرح) بولگاری 569 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویز-(طرح)-بولگاری-569 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a569-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویز (طرح) بولگاری 569</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-569</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) بولگاری (Bulgari)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;11.65 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 نیم ست استیل (طرح) سواچ 552 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(نگین-طرح-سنگ)-552 <img src='./Administrator/files/ProductPic/552-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (نگین طرح سنگ) 552</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-552</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) سواچ (swatch)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.46 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.70 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;فریم استیل با نگین (طرح) سنگ به رنگ صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی آویزدار (طرح قطره) 617 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-قطره)-617 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a617-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح قطره) 617</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-617</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;قطره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.83 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span> 8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی 527 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-527 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a527-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 527</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-527</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;صورتی پُر رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.08 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گردنبند استیل (طرح اسلیمی) 863 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-اسلیمی)-863 <img src='./Administrator/files/ProductPic/863-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح اسلیمی) 863</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-863</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;اسلیمی مرواریدی با برگی آویزان</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.86 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 3, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سنگ) 861 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-سنگ)-861 <img src='./Administrator/files/ProductPic/861-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سنگ) 861</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-861</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنگ مصنوعی رگه دار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی سنگ :</span>&nbsp;بنفش</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;2 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.59 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, May 2, 2020 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح شیشه شیر) 539 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-شیشه-شیر)-539 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a539-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح شیشه شیر) 539</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-539</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح (تقریبی) :</span>&nbsp;شیشه شیر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.47 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 13.5 تا 16.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 589 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-ون-کلیف)-589 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a589-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 589</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-589</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح ون کلیف (Van Cleef)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گُلِ ون کلیف :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;3.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت کوچک) :</span>&nbsp;0.69 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت متوسط) :</span>&nbsp;0.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت بزرگ) :</span>&nbsp;1.83 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی آویزدار 587 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-587 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a587-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 587</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-587</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> سه الماس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال هایی شبیه به الماس بیرنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.78 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;5.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند فانتزی استیل 612 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-استیل-612 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a612-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی استیل 612</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-612</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> مروارید و دانه برف</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;8.30 گرم&nbsp;</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span> قابل تنظیم از</span>&nbsp;17 تا 21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 نیم ست استیل (طرح) بولگاری 530 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح)-بولگاری-530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a530-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح) بولگاری 530</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-530</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح بولگاری</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه دایره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;مسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ روی حلقه دایره ای :</span>&nbsp;سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;4.32 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.27 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 نیم ست مارکازیت (طرح) فیروزه 532 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-532 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a532-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت (طرح) فیروزه 532</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-532</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;4.60 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;6.10 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ عقیق همراه با نگین های ریز مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 نیم ست مارکازیت 593 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-593 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a593-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 593</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-593</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.79 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;7.97 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ عقیق همراه با نگین های ریز مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی سنگ :</span>&nbsp;زرشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند زنجیری (طرح برف) 662 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-برف)-662 <img src='./Administrator/files/ProductPic/662-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح برف) 662</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-662</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دانه برف مرواریدی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;8.38 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 17 تا 21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح انار) 600 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-انار)-600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/600-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح انار) 600</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-600</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.34 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;14.5</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گوشواره میخی 524 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-524 <img src='./Administrator/files/ProductPic/524-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 524</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-524</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;سبز کم رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.13 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گوشواره میخی 482 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-482 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a482-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 482</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-482</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل وَن کلیف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2.81 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 انگشتر استیل مارکازیت 498 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-498 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a498-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 498</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-498</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت پیوسته</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, August 15, 2020 دستبند زنجیری (طرح گل) 873 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-گل)-873 <img src='./Administrator/files/ProductPic/873-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح گل) 873</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-873</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل هشت پر با زنجیر توپی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;3.45 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 18.5 تا 21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, May 6, 2020 گوشواره میخی آویزدار (طرح برگ) 878 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-برگ)-878 <img src='./Administrator/files/ProductPic/878-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح برگ) 878</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-878</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;برگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.25 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز (از سوزن تا پایین ترین نقطه) :</span>&nbsp;3.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, May 8, 2020 آویز گردنبند استیل (طرح گل) 595 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-گل)-595 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a595-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح گل) 595</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-595</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.53 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند طرح سنگ کریستالی 512 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-512 <img src='./Administrator/files/ProductPic/512-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 512</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-512</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) محصول :</span>&nbsp;کریستال کاهی با بند&nbsp;کاهگلی (به تصاویر مراجعه شود)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.41 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, November 1, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 588 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-588 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a588-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 588</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-588</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.69 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 دستبند زنجیری (طرح سنجاقک) 602 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-طرح-سنجاقک-602 <img src='./Administrator/files/ProductPic/602-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح سنجاقک) 602</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-602</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنجاقک</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.07 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;(قابل تغییر از) 16 تا 19 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گردنبند استیل (طرح شمش) 557 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-شمش)-557 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a557-2-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح شمش) 557</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-557</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شمش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;رُزگُلد</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;8.65 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;<span>قابل تغییر</span></span>&nbsp;از 40.5 تا 45.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, April 4, 2020 گردنبند استیل (طرح ستاره) 506 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-ستاره)-506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a506-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح ستاره) 506</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-506</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ستاره شش پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;3.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span> قابل تغییر</span>&nbsp;از 46 تا 51 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گوشواره آویز (طرح مروارید) 880 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-آویز-(طرح-مروارید)-880 <img src='./Administrator/files/ProductPic/880-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره آویز (طرح مروارید) 880</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-880</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- نوع :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;آویز</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;فشاری (لولایی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایینترین نقطه)&nbsp;:</span>&nbsp;2.50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.80 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, August 2, 2020 نیم ست استیل (طرح گل) 545 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-گل)-545 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a545-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گل) 545</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-545</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.21 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل شش پر همراه با نماد چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 نیم ست مارکازیت 547 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-547 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a547-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 547</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-547</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.78 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;7.96 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ عقیق همراه با نگین های ریز مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی سنگ :</span> مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 گردنبند استیل (طرح جقه) 262 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-جقه)-262 <img src='./Administrator/files/ProductPic/262-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح جقه) 262</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-262</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;جقه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span> استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span>طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند بلندتر :</span>&nbsp;25 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند کوتاهتر :&nbsp;<span style="color: #000000;"><span>21.5 سانتیمتر</span></span></span></p></p><hr/> Thursday, April 2, 2020 دستبند زنجیری فانتزی 666 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-فانتزی-666 <img src='./Administrator/files/ProductPic/666-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری فانتزی 666</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-666</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>گُلِ 4پَر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> گل های فیروزه ای با زنجیر طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;3.49 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) تا 19 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, April 5, 2020 نیم ست مارکازیت 495 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-495 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a495-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 495</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-495</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;6.86 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ زرشکی همراه با نگین های ریز مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 492 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-492 <img src='./Administrator/files/ProductPic/492-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 492</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-492</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;10.56 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.00 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ تقریبی نارنجی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, April 3, 2020 دستبند زنجیری (طرح قلب) 877 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-قلب)-877 <img src='./Administrator/files/ProductPic/877-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح قلب) 877</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-877</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با نگینهای قرمز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.41 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 18 تا 21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, May 6, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح صلیب) 945 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-صلیب)-945 <img src='./Administrator/files/ProductPic/945-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح صلیب) 945</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;945</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;صلیب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;0.88 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, December 14, 2020 زنجیر کابلی (دیپلمات) طرح ریز 919 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-کابلی-(دیپلمات)-طرح-ریز-919 <img src='./Administrator/files/ProductPic/919-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر کابلی (دیپلمات) طرح ریز 919</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;919</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دیپلمات یا کابلی (Cable Chain)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.56 گرم - 1.88 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;40 سانتیمتر - 45 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Wednesday, December 9, 2020 زنجیر استیل جعبه ای (ونیزی) 921 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-جعبه-ای-(ونیزی)-921 <img src='./Administrator/files/ProductPic/921-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل جعبه ای (ونیزی) 921</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;921</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آجری ، جعبه ای و یا ونیزی (Box Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.44 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, February 28, 2021 زنجیر استیل جعبه ای (ونیزی) 922 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-جعبه-ای-(ونیزی)-922 <img src='./Administrator/files/ProductPic/922-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل جعبه ای (ونیزی) 922</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;922</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آجری ، جعبه ای و یا ونیزی (Box Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.83 گرم - 5.30 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;40 سانتیمتر - 45 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, February 28, 2021 پلاک چشم زخم چهار قل (طرح قلب) 931 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-چشم-زخم-چهار-قل-(طرح-قلب)-931 <img src='./Administrator/files/ProductPic/931-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک چشم زخم چهار قل (طرح قلب) 931</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- کد :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;931</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;چهار قل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم زخم به شکل قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفاً به تصویر انتهایی محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 12, 2020 انگشتر (حلقه) ژوپینگ 969 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-969 <img src='./Administrator/files/ProductPic/969-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 969</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;969</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.44 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;2.9 میلیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 19, 2020 گوشواره چفتی ژوپینگ (طرح تاج) 951 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-چفتی-951-(طرح-تاج) <img src='./Administrator/files/ProductPic/951-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره چفتی ژوپینگ (طرح تاج) 951</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;951</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;چفتی (فشرده)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;فشاری (ضربه ای)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تاج</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.46 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .</span></p></p><hr/> Tuesday, December 15, 2020 زنجیر کابلی (دیپلمات) 920 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-کابلی-(دیپلمات)-920 <img src='./Administrator/files/ProductPic/920-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر کابلی (دیپلمات) 920</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;920</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دیپلمات یا کابلی (Cable Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.48 گرم - 4.10 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;60 سانتیمتر - 75 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, December 9, 2020 انگشتر (حلقه) ژوپینگ 970 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-970 <img src='./Administrator/files/ProductPic/970-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 970</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;970</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.32 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;3.9 میلیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 19, 2020 دستبند زنجیری ژوپینگ 958 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-958 <img src='./Administrator/files/ProductPic/958-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ 958</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;958</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح&nbsp;:</span>&nbsp;زنجیری فیگارو</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;خرچنگی (لابستر)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;4 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;18 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, December 16, 2020 انگشتر (حلقه) ژوپینگ 968 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-968 <img src='./Administrator/files/ProductPic/968-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 968</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;968</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه ساده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.43 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;2.9 میلیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 19, 2020 پلاک چشم زخم وان یکاد (طرح بیضی) 927 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-چشم-زخم-وان-یکاد-(طرح-بیضی)-927 <img src='./Administrator/files/ProductPic/927-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک چشم زخم وان یکاد (طرح بیضی) 927</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;927</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span> استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span> و ان یکاد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> چشم زخم به شکل بیضی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.41 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفا به تصویر انتهایی محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, December 12, 2020 گوشواره آویزی استیل (طرح کارتیر) 974 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-آویزی-استیل-(طرح-کارتیر)-974 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a971-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره آویزی استیل (طرح کارتیر) 974</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;974</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;آویزی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;کارتیر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;قلابی (عصایی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رزگلد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;9.84 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, December 21, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح صلیب) 946 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-صلیب)-946 <img src='./Administrator/files/ProductPic/946-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان</span> :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح صلیب) 946</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;946</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;صلیب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;0.88 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 14, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح توت فرنگی) 973 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-توت-فرنگی)-973 <img src='./Administrator/files/ProductPic/973-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح توت فرنگی) 973</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;973</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;توت فرنگی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 21, 2020 پلاک چشم زخم چهار قل (طرح لوزی) 930 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-چشم-زخم-چهار-قل-(طرح-لوزی)-930 <img src='./Administrator/files/ProductPic/930-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک چشم زخم چهار قل (طرح لوزی) 930</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;930</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;چهار قل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم زخم به شکل لوزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.91 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفاً به تصویر انتهایی محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 12, 2020 گوشواره آویزی ژوپینگ (طرح کریستال) 966 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-آویزی-966-(طرح-کریستال) <img src='./Administrator/files/ProductPic/966-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره آویزی ژوپینگ (طرح کریستال) 966</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;966</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;آویزی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کریستال تراش خورده</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- شکل کریستال :</span> بیضی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;اهرمی (فنری)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال :</span> آبی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی آویز :</span>&nbsp;2.50 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.58 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Saturday, December 19, 2020 پلاک چشم زخم چهار قل (طرح بیضی) 929 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-چشم-زخم-چهار-قل-(طرح-بیضی)-929 <img src='./Administrator/files/ProductPic/929-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک چشم زخم چهار قل (طرح بیضی) 929</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- کد :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;929</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;چهار قل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم زخم به شکل بیضی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.36 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفاً به تصویر انتهایی محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 12, 2020 زنجیر استیل کابلی جعبه ای 924 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-کابلی-جعبه-ای-924 <img src='./Administrator/files/ProductPic/924-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل کابلی جعبه ای 924</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;924</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح&nbsp;:</span>&nbsp;کابلی شبیه به ونیزی (Cable Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, December 10, 2020 گوشواره کاف ژوپینگ (طرح پروانه) 942 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-942 <img src='./Administrator/files/ProductPic/942-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کاف ژوپینگ (طرح پروانه) 942</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;942</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کاف (cuff)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح</span> :</span>&nbsp;پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی با پروانه قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.10 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 زنجیر استیل کابلی جعبه ای 923 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-کابلی-جعبه-ای-923 <img src='./Administrator/files/ProductPic/923-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل کابلی جعبه ای 923</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;</span>:</span>&nbsp;923</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح</span> :</span>&nbsp;کابلی شبیه به ونیزی (Cable Chain)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.12 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Thursday, December 10, 2020 دستبند زنجیری دو رنگ ژوپینگ 959 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-959 <img src='./Administrator/files/ProductPic/959-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری دو رنگ ژوپینگ 959</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;959</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح&nbsp;:</span>&nbsp;زنجیری مسطح (کورب) ، (Curb)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;تاشو (ساعتی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;18 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, December 16, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سبد گل) 950 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-سبد-گل)-950 <img src='./Administrator/files/ProductPic/950-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سبد گل) 950</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;950</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سبد گل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;2.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.59 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, December 15, 2020 سنجاق سینه YSX چشم نظر 938 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-چشم-و-نظر-YSX-938 <img src='./Administrator/files/ProductPic/938-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه YSX (طرح چشم نظر) 938&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;938</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;YSX (وای-اس-ایکس)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;زیورآلات YSX عمدتا از جنس مس، نقره با روکش رادیوم یا طلا و مواد کمکی مثل زیرکون مصنوعی یا سایر سنگ های قیمتی مصنوعی ساخته می شوند.</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.63 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Wednesday, December 23, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 943 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-943 <img src='./Administrator/files/ProductPic/943-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 943</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;943</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب (طرح) مروارید&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی با قلب قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.50 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 14, 2020 گوشواره کاف ژوپینگ (طرح پروانه) 941 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-941 <img src='./Administrator/files/ProductPic/941-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کاف ژوپینگ (طرح پروانه) 941</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;941</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کاف (cuff)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی با پروانه فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.09 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 پلاک چشم زخم وان یکاد (طرح لوزی) 928 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-چشم-زخم-وان-یکاد-(طرح-لوزی)-928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/928-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک چشم زخم وان یکاد (طرح لوزی) 928</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;928</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;و ان یکاد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم زخم به شکل لوزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.60 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفا به تصویر انتهایی محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 12, 2020 گوشواره میخی ژوپینگ (طرح چشم نظر) 940 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-940-(چشم-و-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/940-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره&nbsp; میخی ژوپینگ (چشم نظر) 940</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;940</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;0.72 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 14, 2020 گیره سر (طرح مروارید) 925 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-(طرح-مروارید)-925 <img src='./Administrator/files/ProductPic/925-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر (طرح مروارید) 925</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد</span> :</span>&nbsp;925</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;7.25 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفا به تصاویر انتهایی هر محصول مراجعه فرمایید .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, February 6, 2021 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گوزن) 948 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گوزن)-948 <img src='./Administrator/files/ProductPic/948-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گوزن) 948</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;948</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گوزن</p> <p><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;3.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.15 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 14, 2020 سنجاق سینه YSX چشم نظر 939 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-چشم-و-نظر-YSX-939 <img src='./Administrator/files/ProductPic/939-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه YSX (طرح چشم نظر) 939</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;939</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;YSX (وای-اس-ایکس)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;زیورآلات YSX عمدتا از جنس مس، نقره با روکش رادیوم یا طلا و مواد کمکی مثل زیرکون مصنوعی یا سایر سنگ های قیمتی مصنوعی ساخته می شوند.</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.70 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 آویز ساعت YSX (طرح خورشید) 937 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-ysx-937-(طرح-خورشید) <img src='./Administrator/files/ProductPic/937-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت <span>YSX&nbsp;</span>(طرح خورشید) 937</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;937</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>YSX&nbsp;</span>(وای-اس-ایکس)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;زیورآلات YSX عمدتا از جنس مس، نقره با روکش رادیوم یا طلا و مواد کمکی مثل زیرکون مصنوعی یا سایر سنگ های قیمتی مصنوعی ساخته می شوند.</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;خورشید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر (با قفل و حلقه) :</span>&nbsp;8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.05 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 گیره سر (طرح مروارید) 926 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-سر-(طرح-مروارید)-926 <img src='./Administrator/files/ProductPic/926-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره سر (طرح مروارید) 926</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد&nbsp;:</span>&nbsp;926</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;7.36 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;لطفا به تصاویر انتهایی هر محصول مراجعه فرمایید .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, December 12, 2020 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 944 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-944 <img src='./Administrator/files/ProductPic/944-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 944</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;944</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب (طرح) مروارید&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی با قلب صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.49 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, December 14, 2020 آویز ساعت YSX (طرح چشم نظر) 936 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-ysx-936-(طرح-چشم-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/936-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت <span>YSX&nbsp;</span>(طرح چشم نظر) 936</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;936</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>YSX&nbsp;</span>(وای-اس-ایکس)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;زیورآلات YSX عمدتا از جنس مس، نقره با روکش رادیوم یا طلا و مواد کمکی مثل زیرکون مصنوعی یا سایر سنگ های قیمتی مصنوعی ساخته می شوند.</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر (با قفل و حلقه) :</span>&nbsp;8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.32 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 آویز ساعت YSX (طرح چشم نظر) 935 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-ysx-935-(طرح-چشم-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/935-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت YSX (طرح چشم نظر) 935</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;935</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;YSX (وای-اس-ایکس)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;زیورآلات YSX عمدتا از جنس مس، نقره با روکش رادیوم یا طلا و مواد کمکی مثل زیرکون مصنوعی یا سایر سنگ های قیمتی مصنوعی ساخته می شوند.</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر (با قفل و حلقه) :</span>&nbsp;8 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.31 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح فیل) 949 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-فیل)-949 <img src='./Administrator/files/ProductPic/949-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح فیل) 949</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;949</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;فیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- این آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی (از ابتدای حلقه تا پایین) :</span>&nbsp;2.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.86 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, December 15, 2020 نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 934 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 934 <img src='./Administrator/files/ProductPic/934-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 934</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;934</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) سواچ (swatch)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس</span> :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;4.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 گردنبند استیل و ان یکاد 932 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-و-ان-یکاد-932 <img src='./Administrator/files/ProductPic/932-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل و ان یکاد 932</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;932</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;و ان یکاد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز گردنبند ، قابلیت جابجایی :</span>&nbsp;دارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر گردنبند ، قابلیت تعویض :</span>&nbsp;دارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;6.58 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;45&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020 نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 933 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 933 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a933-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 933</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;933</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) سواچ (swatch)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.94 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, December 13, 2020