ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

توپی (مهره ای)


این نوع زنجیر از حلقه های توپی شکلی ساخته شده است . این حلقه های توپی شکل هم می توانند تقریبا چسبیده به یکدیگر باشند و هم ممکن است فضای کمی بین آنها وجود داشته باشد .

دسته‌بندی