ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

جعبه ای (ونیزی)

متداولترین نام برای زنجیر جعبه ای ، اصطلاح "ونیزی" است . این زنجیر را با نام های "آجری" ، و یا "باکس" نیز می شناسند . زنجیر جعبه ای یکی از محکم ترین حلقه ها را در میان زنجیرهای گردنبند دارا می باشد . حلقه های جعبه ای شکل در این نوع زنجیر نسبت به حلقه های گرد در زنجیرهای مشابه ، استحکام و پایداری بیشتری دارند و یک حلقه آسیب دیده را می توان بدون تاثیرگذاری بر ظاهر گردنبند از آن خارج نمود .

دسته‌بندی