ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

کابلی (ساده)

این زنجیر یکی از متداولترین انواع زنجیر هاست و شبیه به زنجیرهای آهنی معمولی می باشد . این نوع زنجیر قرن ها برای کاربردهای متعددی مورد اسفاده قرار می گرفته . از لنگر کشتی های بزرگ گرفته تا زنجیرهای زینتی و ظریف .

دسته‌بندی