ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

طنابی

این نوع زنجیر به علت پیوندهای پیچشی آن که ظاهری شبیه به طناب دارد به نام زنجیر طنابی معروف شده است . این زنجیر هر چند هم که نازک باشد اما یکی از محکمترین انواع زنجیرهاست .

دسته‌بندی