ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

ماری

به راحتی می توانید مشاهده کنید که این نوع زنجیرSnake Chain این نام را از کجا گرفته ؟ مانند مار به نظر می رسد و با همان توانایی حرکت می کند .

دسته‌بندی