ضمانت اصل بودن کالا

ضمانت اصل بودن کالا بدین معنیست که فروشگاه زیورچی ضمانت می کند که مشخصات ذکر شده برای کالای مورد نظر در سایت فروشگاه با مشخصات کالای ارسالی یکی باشد. از طرفی ، کالای ارسالی برای مشتری ، از نوع همان تصویر کالای موجود در سایت باشد.