هزینه ارسال

ابتدا به شرح برخی از اصطلاحات بکار رفته می پردازیم :

- روز کاری : به روزهای غیر تعطیلی گفته میشه که ادارات و از جمله اداره پست بازه و عملیات ارسال کالا توسط این اداره انجام می گیره.

- پست پیشتاز : یک روش سریع برای ارسال کالاست که سفارش پس از ارسال ، (در شرایط عادی) بین 2 تا 3 روز کاری بدست مشتری میرسه. البته این روزها به دلیل شرایط کرونایی (به علت قرنطینه بسته ها) ممکنه بین 2 تا 3 روز به زمان یاد شده اضافه بشه.

- پست ویژه : سریعترین روش ارساله که معمولا از طریق پست هوایی انجام میگیره و سفارش بعد از ارسال ، بین 1 تا 2 روز کاری به دست مشتری خواهد رسید. البته به دلیل محدودیت ها و امکانات پروازی ، شهرهای محدودی دارای امکان پست ویژه هستند از قبیل : تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، یزد ، قزوین ، اراک ، گرگان ، زاهدان ، بیرجند ، سمنان ، کرج و تبریز. (لطفاً در هنگام انتخاب گزینه پست ویژه ، حتماً به شهرهای تحت پوشش توجه بفرمایید)

ارسال سفارشات در فروشگاه زیورچی به دو روش "پست پیشتاز" و "پست ویژه" انجام میگیره  و هزینه اون بر مبنای مقدار خرید مشتری متغیره و به شیوه زیر محاسبه میشه :

در ابتدا ذکر این نکته ضروریه که شرط برخورداری از تخفیف در ارسال ، خرید از سایت و درگاه بانکیه سایته و هر گونه خرید با روشهای دیگه از قبیل کارت به کارت و یا واریز به حساب ، شامل تخفیف در هزینه ارسال نمیشه.

حالا بپردازیم به شیوه محاسبه هزینه ارسال :

1- خریدهای تا 100،000 تومان :

پیشتاز : 18،000 تومان

ویژه : 35،000 تومان

2- خریدهای بین 100،000 تومان و 200،000 تومان :

پیشتاز : 14،000 تومان

ویژه : 31،000 تومان

3- خریدهای بین 200،000 تومان و 300،000 تومان :

پیشتاز : 10،000 تومان

ویژه : 27،000 تومان

4- خریدهای بین 300،000 تومان و 400،000 تومان :

پیشتاز : 7000 تومان

ویژه : 22،000 تومان

5- خریدهای بین 400،000 تومان و 500،000 تومان :

پیشتاز : 3000 تومان

ویژه : 18،000 تومان

6- خریدهای بین 500،000 تومان و 600،000 تومان :

پیشتاز : رایگان

ویژه : 13000 تومان

7- خریدهای بین 600،000 تومان و 700،000 تومان :

پیشتاز : رایگان

ویژه : 9000 تومان

8- خریدهای بین 700،000 تومان و 800،000 تومان :

پیشتاز : رایگان

ویژه : 5000 تومان

9- خریدهای بیشتر از 800،000 تومان :

پیشتاز : رایگان

ویژه : رایگان