هزینه ارسال

ابتدا به شرح برخی از اصطلاحات بکار رفته می پردازیم :

- روز کاری : به روزهای غیر تعطیلی گفته می شود که ادارات و از جمله اداره پست باز هستند و عملیات ارسال کالا توسط این اداره انجام می گیرد.

- پست پیشتاز : یک روش سریع برای ارسال کالاست که سفارش پس از ارسال ، (در شرایط عادی) بین 2 تا 3 روز کاری به دست مشتری می رسد. البته این روزها به دلیل شرایط کرونایی (به علت قرنطینه بسته ها) ممکن است بین 2 تا 3 روز به زمان یاد شده اضافه شود.

- پست ویژه : سریعترین روش ارسال است که معمولا از طریق پست هوایی انجام میگیرد و سفارش بعد از ارسال ، بین 1 تا 2 روز کاری به دست مشتری خواهد رسید. البته به دلیل محدودیت ها و امکانات پروازی ، شهرهای محدودی دارای امکان پست ویژه هستند از قبیل : تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، یزد ، قزوین ، اراک ، گرگان ، زاهدان ، بیرجند ، سمنان ، کرج و تبریز. (لطفاً در هنگام انتخاب گزینه پست ویژه ، حتماً به شهرهای تحت پوشش توجه بفرمایید)

ارسال سفارشات در فروشگاه زیورچی به دو روش "پست پیشتاز" و "پست ویژه" انجام میگیرد  و هزینه آن ها از این قرار است :

هزینه ارسال با پست پیشتاز :

1- خریدهای تا 500،000 تومان : 25،000 تومان

2- خریدهای بالای 500،000 تومان : رایگان

هزینه ارسال با پست ویژه :

1- خریدهای تا 1،000،000 تومان : 50،000 تومان

2- خریدهای بالای 1،000،000 تومان : رایگان